Igloon Medicinarberget

I samband med att Göteborgs Universitet skulle skapa plats för sin nya byggnad för naturvetenskapliga fakulteten, kallad ”Natrium”, på Medicinarberget revs en stor äldre kylcentral.

Den framtida kylförsörjningen på Medicinarberget behövde då utredas och som en del i arbetet ingick också att ta fram en tillfällig lösning för att klara försörjningen av kyla fram till att en ny anläggning kunde tas i bruk.

De nya lokalerna som skall stå klara för inflyttning 2023 ger ett ökat behov av kyla, sommartid behövdes en större kapacitet och man behövde också ha en reservkapacitet för kylförsörjningen.

Den utredning som gjordes visade att en anslutning till Göteborg Energis fjärrkyla var det bästa alternativet för den kompletterande kyla som behövdes och för att inrymma de nya installationerna för fjärrkylan har en ny kylcentral byggts.

På grund av trycknivån i fjärrkylanätet kunde den nya kylcentralen inte placeras alltför högt upp på berget i direkt anslutning till de byggnader som försörjs. Placeringen blev därför en bit därifrån och i ett område där många passerar på väg upp till berget.
​​​​​​​
Istället för att bygga ett ordinärt, fyrkantigt hus fattade Akademiska Hus beslutet, av estetiska skäl, att bygga en iglooformad byggnad av trä. Fasaden är tillverkad av träspån och behandlad med en tjärblandning.
År: 2017-2019
Uppdragsgivare: Akademiska Hus
Plats: Göteborg
Arkitekt: Wahlström & Steijner arkitekter
Wikströms uppdrag:
  • Utredning av framtida produktion av kyla
  • Projektering rör och fjärrkyla