Kv Sturefors

Totalrenovering av befintlig fastighet på Kungsportsavenyn i Göteborg samt nybyggnation av sju våningsplan mot Lorensbergsgatan. Uppdraget genomfördes som en del i Wallenstams satsning för att rusta upp sina fastigheter i avenyområdet för att göra staden vackrare och höja kvalitén för sina hyresgäster. 

Ombyggnationen skedde med ett tjugotal befintliga hyresgäster i fastigheten vilket krävde flera temporära lösningar för att säkerställa att det fanns el, vatten och ventilation under tiden. 

Systemvalet innebar att flera mindre aggregat ersattes med ett enda större platsbyggt aggregat, medan kyl- och värmepumpar placerades uppe på taket. Luftflödet överses av ett VAV-system, variabelt flödessystem, som enkelt ökar och minskar luftflödet i olika delar av fastigheten efter behov. Det nya fläktrummet och kylcentralen placerades strategiskt centralt i huset för att lättare nå och koppla in till befintliga installationer.
År: 2017-2020
Fastighetsägare: Wallenstam AB
Uppdragsgivare: BRA Bygg AB
​​​​​​​Plats: Göteborg
Yta: 10 000 m2
Arkitekt: GAJD arkitekter
Miljöklassning: I linje med Miljöbyggnad silver
Wikströms uppdrag:
  • ​​​​​​​Detaljprojektering av ventilation, rör, kyla samt styr- och övervakning
  • Energiberäkning
  • Utredningar
  • Glas- och klimatutredningar
  • Miljöbyggnadssamordning
  • Uppcaddning bef installationer
  • Besiktning rör, luft och styr
  • Hyresgästanpassningar