Högre kapacitet när fyra kylmedelkylare blev två

Familjeföretaget Lundbergs Fastigheter finns i tio städer och tre av deras fastigheter finns i Göteborg. När företaget ville byta ut sina uttjänta kylmedelkylare på Mölndalsvägen vände de sig till Hannes Andersson på Wikström.

Den aktuella fastigheten består av två huskroppar och byggdes 1989. Wikström har varit huskonsulter sedan en längre tid och hanterat VVS-installationer i både stora
och små projekt.
– Det är en av anledningarna till att den här fastigheten drar så lite energi, under 50 kWh/Atemp, säger Arvid Nyqvist som är Miljö- och energiansvarig på Lundbergs Fastigheter. Det är en framgångsfaktor att vi har en så långsiktig relation. Jag och Hannes har samarbetat i elva år och han känner huset utan och innan.

Samarbetet ser till helheten

Istället för avgränsade projekt kan Wikström sätta sig in i helheten, och det ger betydligt bättre förutsättningar för samarbetet, menar Arvid.

När kylmedelkylarna i huset behövde bytas stod energieffektivitet i fokus. Det blev Hannes uppgift att ta fram en rambeskrivning för rörinstallationer samt styr- och övervakningssystem.

Mindre anläggning – större effekt

Fyra befintliga kylmedelkylare för kylning av kondensorvärme samt frikyla användes tidigare för den 23 653 m2 stora fastigheten som även omfattar den stora ljusgården. Tre av dem var placerade på taket medan den fjärde stod på marken. Lösningen blev att installera två nya kylmedelkylare och placera båda på taket.
Resultatet sparar både utrymme och energi, konstaterar Arvid Nykvist.
– Det kommer att ta ett par år innan vi kan presentera siffror, men vi har redan konstaterat att bytet har lett till minskade kostnader.

Den nya anläggningen ger betydligt högre effektivitet och behöver därmed inte köras så hårt. Tack vare dess högre kapacitet kan man nu få frikyla från utetemperaturer ända upp till 12–13 grader, jämfört med tidigare 5–6 grader.


Hållbarhet som utgångspunkt

På utrymmet bakom huset, som blev ledigt i och med den nya anläggningen, står nu istället ett sorteringsrum för byggavfall från fastigheten och man ser till att materialåtervinna så mycket som möjligt. Vikten av att återbruka fick även Lundbergs Fastigheter att skapa ett återbruksrum i källaren. Där kan husets
olika hyresgäster byta möbler och prylar med varandra, ett system som används flitigt.
– Det känns viktigt att väga in miljö, klimat och ekonomi i alla aspekter kring fastigheten, säger Arvid. Och vi märker att det uppskattas av våra hyresgäster.
– Det är alltid intressant att komma hit. De har ett långsiktigt perspektiv även kring hållbarhet, säger Hannes. De ligger i framkant och testar gärna nytt.

Några av Lundbergs Fastigheters pågående projekt med hållbarhetsfokus
är bland annat att i samarbete med Fagerhult testa armaturer i kartong som är enkla både att montera och att återvinna. I ett annat samarbetar man med Mimbly för rening och återanvändning av vattnet från tvättmaskinerna i ett antal bostadsfastigheter.
– Vi använder även renad och återbrukad glykol i kylmedelkylaren istället för att lämna in den för destruktion, berättar Arvid. Vi tittar noga på vår förbättringspotential ur flera olika perspektiv och vårt uttalade mål är att vara klimatneutrala i hela värdekedjan år 2030. Något som ställer krav inte bara på oss,
utan även på våra leverantörer, entreprenörer och konsulter.
2023-03-10
- Vi har redan konstaterat att bytet har lett till minskade kostnader, säger Arvid Nyqvist, miljö- och energiansvarig på Lundbergs Fastigheter.