Kreativa lösningar när Wallenstam bygger ny skola i Kallebäck

Kallebäcks Terrasser fortsätter att växa och utvecklas som stadsdel. I takt med att barnfamiljerna har flyttat hit har behovet av skola och barnomsorg ökat. Lagom till terminsstarten 2023 står också en ny skola klar att ta emot sina elever.

Skolan är placerad ”mitt i byn”, lätt tillgänglig för eleverna, och alldeles vid foten av Lackareberget. Huset byggs av Wallenstam i samarbete med BRA Bygg och är ritad av Liljewall Arkitekter. Här kommer 580 elever att gå i åk F–9 och skolan drivs av Frida Utbildning AB.
– Både vi på Wallenstam och Fridaskolan har velat behålla mesta möjliga natur runt skolan och skapa en känsla som passar omgivningarna, säger Christian Ejdestig som är projektledare på Wallenstam.

Det var också det uppdrag som gavs åt Liljewall och arkitekt Otto Eriksson. Hela skolan tar sin utgångspunkt i just berget och skogen, förklarar han.
– Byggnaden består av två sammanhängande byggnadsdelar på sex respektive två plan. Båda vilar på en kraftig stensockel och känslan vi har velat skapa är att den växer ut ur berget.
Fasaden kommer att kläs med cederspån för att knyta an till skogen omkring. Inledningsvis kommer spånen att pigmenteras i en gråton för att sedan åldras med tiden och bli naturligt grå.

Luftig och ljus entré

Skolbyggnaden är placerad längs med gatan och i bottenplanet ligger skolrestaurangen med stora fönsterpartier ut mot gatulivet.
– Fridaskolan funderar på att driva restaurang här på kvällstid, berättar Christian. Det är ju en ovanlig men bra idé, dels att de tar vara på ett fullt utrustat storkök, men det är ju också fin service åt de boende i området.

Skolans huvudentré är placerad i den lägre delen med en luftig foajé som får sitt ljus från takfönster i trapphuset.
– Vi ville skapa känslan av en klippskreva när trapporna klättrar upp mot ljuset, återigen för att bjuda in naturen som finns alldeles utanför, säger Otto.

Präglas av naturen

Omgivningarna har varit idédrivande för hela byggnationen. Det ledde bland annat fram till att skolgården delvis placerades på taket till den lägre husdelen för att därifrån klättra upp mot berget där det också byggs en förskola i Fridaskolans regi. När de båda byggnaderna står klara ska man kunna gå mellan dem genom skogen.

Utmanande arkitektur

Våningsplanen kommer att ha klassrum på var sida om huset med stora fönster mot norr och något mindre fönster i söderläge som ger fint dagsljusinsläpp från båda håll, samt ett delat kapprum placerat i mitten. Förskoleklassen har sin hemvist på plan tre med direkt koppling till skolgården, som även kan nås från ytterligare två plan. Vackrast utsikt får åk 6 som har sina klassrum på översta planet med utsikt in mot Göteborg. På samma våningsplan ligger teknikrummet placerat, vars installationer behövde planeras tidigt i processen.
– Bjälklagshöjden är relativt lågt i hela fastigheten så det har varit en hel del utmaningar med att få plats med allt, säger Marcus Torell som är projektör på Wikström. Vi har fått komprimera såväl fläktrum som VVS-installationer. Stora ytor i kombinationmed stora fönsterpartier har ställt höga krav på inomhusklimatet,
men vi hittade bra lösningar.

Att bygga Fridaskolan är ett annorlunda men roligt projekt, tycker Joakim Lindvall som är projekteringsledare på BRA.
– Det har varit speciellt att möta topografin och att bygga väldigt effektivt utan att ge avkall på arkitekturen. Att bygga en skolgård på taket och bygga ihop en nedervägg mot berget är inget vi gör till vardags, men vi har hittat kreativa lösningar tillsammans.

Kreativt samarbete

Det har krävts mycket samordning mellan de fyra parterna, men samarbetet har flutit mycket bra tycker Christian Ejdestig. 3D-samordningen har löst problemen i teorin och därefter har detaljerna lösts i bästa samförstånd allt eftersom de har uppstått.
– Det är en stor fördel att vi har samarbetat med både Wikström och BRA Bygg sedan många år, vi känner varandra väl och alla är mycket lösningsorienterade. Det här är ett komplicerat hus i flera olika plan, med öppna ytor och olika verksamheter där vi måste tänka på buller, ljus, ventilation… här kommer till exempel att finnas slöjdsalar med smedja och hässja. Och allt ska vara klart redan nästa år. Det kräver en hel del av alla inblandade.
2023-06-28
Att bygga Fridaskolan är ett roligt och spännande projekt som kräver kreativa lösningar av alla inblandade. I mitten: Otto Eriksson, arkitekt på Liljewall.
Trappan klättrar upp genom huset och är placerad i den luftiga foajén.
Stora fönster mot norr ger fint dagsljusinsläpp i klassrummen.
Christian Ejdestig, Wallenstam
Joachim Lindvall, BRA Bygg