Solhybrider minskar klimatpåverkan för Kv. Skogsvaktaren

Med naturen som närmsta granne växer nu kvarteret Skogsvaktaren fram i Mölnlycke fabriker, ett projekt där värnandet om en historisk plats samsas med grönt nytänkande.

Attraktiva bostäder i unik miljö

Kvarteret Skogsvaktaren är en del i Wallenstams satsning vid Mölnlycke fabriker.
– Två nya punkthus ska byggas här och de första väggarna har precis kommit på plats i det som kommer att bli 130 nya lägenheter till 2023, berättar Erik Samuelsson, projektledare på Wallenstam.

Husen byggs med det historiska arvet i åtanke och kommer, utöver tre putsade fasadsidor, att ha teglad fasad ut mot den historiska Bruksgatan och de renoverade industrilokalerna som ligger där. Wendelsbergsparken är beläget alldeles intill och erbjuder fantastiska möjligheter för promenader, jogging och utflyktsaktiviteter.

Ny teknik för maximala resultat

Wallenstam har högt satta miljömål och har med Skogsvaktaren tagit tillvara på möjligheten att utvecklas och pröva nytt. Bland annat finns det på fastigheternas innergård två vattentankar om 700 liter vardera för att samla regnvatten och bevattna gårdsrabatterna. Byggnationen kommer att certifieras mot miljöbyggnad silver och kommer även att klimatdeklareras.
– På sikt kommer klimatdeklaration att lagstadgas, men vi anser att det är bra att ligga i framkant och pusha gränserna redan nu. Framförallt vill vi se hur vi kan pressa ner vår energiförbrukning, berättar Erik.

Wallenstam har därför borrat för bergvärme och då värmepumpar gör sig bra i kombination med solceller har Wallenstam valt att gå ett steg längre. Projektledare för installationer Kent Svanholm berättar:
– Det som gör detta projekt lite ovanligt är att vi istället för att stötta bergvärmen
med solceller har valt att gå in med solhybrider.

​​​​​​​Denna teknik är ny för Wallenstam och har relativt få referenser. Till skillnad från vanliga solceller kyls här solcellerna ned med hjälp av värmepumpen vilket genererar mer el. Samtidigt kan spillvärmen från solhybriden återladda borrhålet och maximera värmeutvinningen.
– Vi tycker det är viktigt att testa ny teknik och utvärdera inför framtiden, berättar Erik, vi är måna om att sänka vår klimatpåverkan och det ska bli roligt att se energivinsterna.

Utvecklande samarbete

Wikström och Wallenstam har ett samarbete som sträcker sig långt tillbaka i tiden med oräkneliga gemensamma projekt i erfarenhetsbanken. Under detta projekt har Wikström gjort energiberäkning och beräkning av borrhålslagret samt varit med i att ta fram programhandling och systemhandling.
– Det har varit ett väldigt friktionsfritt och roligt projekt. Något som märks tydligt är Wikströms höga och breda kompetens, säger Kent.
Erik instämmer.
– Det i kombination med vårt långvariga samarbete gör att ledtiderna blir väldigt korta och projekten mycket effektiva.
Även Hannes tycker att projektet har varit givande.
– Wallenstam är en informerad och engagerad kund som gärna provar nytt. Det är roligt för oss som gillar att vara kreativa och utveckla smarta lösningar, säger han.
2022-04-12
Byggnaden klimatdeklareras innan det blivit lagkrav. Bra att ligga i framkant, tycker Erik Samuelsson, Wallenstam t.h i bild. T.v Hannes Andersson, Wikström.
– Skogsvaktaren kommer att stötta bergvärmen med solhybrider istället för solpaneler, berättar Kent Svanholm, Wallenstam.
Wallenstam har placerat husen efter vädersträck för att bland annat skapa rätt ljus- och värmeinsläpp och därmed minimera energiåtgången.