Man skall alltid sikta på att bli ännu bättre!

Jens Karletorp är ny VD för Wikström sedan årsskiftet. Vi börjar lära känna varandra nu, och vill gärna dela med oss av den här intervjun där Jens får berätta om sig själv och sina tankar kring Wikströms framtid.

 
Berätta lite om din bakgrund.
Jag har snart 27 år bakom mig inom bygg- och fastighetsbranschen. Jag började som elektriker men mitt intresse för ledarskap väcktes tidigt och genom åren har jag arbetat som ledare i flera olika roller. Innan jag kom till Wikström jobbade jag som VD på Nya Hovås Stadsutveckling AB.
 
Vad driver dig?
Min stora drivkraft är förädling och förbättring, så jag vill arbeta med företag och organisationer där jag kan vara delaktig i utveckling av både organisation, bolag och affär. Det är oerhört viktigt att aldrig stagnera. ”Antingen utvecklas vi eller så avvecklas vi”, sa en chef till mig en gång och det har jag burit med mig.

Jag arbetar medvetet med att ifrågasätta, både mig själv, andra och den organisation jag befinner mig i. För mig är det naturligt att ifrågasätta sådant som Wikström kanske har gjort i många år, eftersom jag tror att det leder framåt. Fördelen som ny är att jag ser saker på andra sätt och det finns något gott i det.
 
Varför ville du ta jobbet som vd på Wikström?
En sak som lockade mig är att detta inte är ett turn-around-företag. Wikström är redan ett väldigt väl utvecklat och starkt företag som i hög utsträckning har samma tankar som jag; man ska alltid sikta på att bli ännu bättre.
​​​​​​​
Både jag och Wikström vill åt samma håll, men kanske inte nödvändigtvis på samma sätt. Där kommer ifrågasättandet tillbaka igen. Om man vågar ifrågasätta blir alla metoder vassare och bättre. Varför ska vi göra detta och vad händer om vi inte gör det?
 
Hur ser ditt ledarskap ut?
För mig är ett inkluderande ledarskap viktigt, det är svårt att nå mål om inte alla är med. Det är dessutom mycket roligare att fira segrar om man är många som har bidragit till resultatet. Våra medarbetare är vårt viktigaste verktyg, utan dem är Wikström ingenting, det är ju de som gör jobbet och utgör kärnan i verksamheten.

Jag är väldigt rak som person och uppskattar att andra är lika raka mot mig genom att ifrågasätta och ge konstruktiv kritik. Det är viktigt att det finns en öppenhet så att det inte skapas en tystnadskultur där det istället pratas bakom ryggen eftersom det skapar söndring. Där kommer vi till vikten av att ha en öppen och kreativ företagskultur.
 
Hur viktig är företagskulturen för att nå framgång?
Wikström har redan gjort ett fantastiskt jobb där man har hamnat på plats 20 på GPTW:s lista över Sveriges Bästa Arbetsplatser. Vår ambition är att fortsätta klättra på den listan. Ett redan bra bolag ska bli ännu bättre att jobba på och därmed anlita.

Jag vill bestämt hävda att allt börjar och slutar med dina medarbetare. Ska du fortsätta växa vill du ha nöjda kunder; nöjda kunder får du genom skickliga men också nöjda medarbetare som samarbetar och kommunicerar med våra kunder på ett konstruktivt och uppskattat sätt. Det handlar om att mycket medvetet och konsekvent skapa en god och kreativ kultur, och att alla nya som börjar leds in i samma kultur. Wikström har alltid jobbat noggrant med sin rekrytering, kulturen här är en så viktig och stor del av bolagets framgångar.  Det syns inte minst genom att människor söker sig hit för att de vill jobba just här.
 
Hur kommer du att leda Wikström in i framtiden?
Vi ska vara ett företag i frontlinjen med produkter, teknik och anläggningar som håller länge och som integrerar energi- och miljöfrågor i alla våra projekt. Wikström har en uttalad hållbarhetsstrategi som skall prägla allt vi gör. Vi jobbar mycket med att ha både en bred kunskapsbas samt spetskompetens inom alla de områden där vi är verksamma. Det ställer höga krav på våra medarbetare och kontinuerlig kompetensutveckling från vår sida.

Att Wikström levererar hög kvalitet uppskattas av kunderna som återkommer eftersom de vet vad de får när de anlitar oss. Det är högt tryck med nya projekt som kommer in hela tiden och vi behöver bli fler. Rekrytering kommer att vara en viktig fråga framöver.
 
Finns det en gräns för hur stora ni vill bli?
Det är en viktig aspekt, ingen av oss vill att Wikström blir alltför stort. Vi har tre kontor där alla känner varandra och bolaget präglas av en mycket familjär känsla. Det är viktigt att bevara den känslan så visst finns det en gräns, vår ambition är inte att växa snabbt utan i en medveten takt.
 
Hur påverkar pandemin Wikström?
Det fanns en viss oro i våras över hur pandemin skulle påverka oss, men hitintills har orderingången varit i princip oförändrad. Wikström hade redan innan Covid-19 en infrastruktur på plats för att kunna arbeta digitalt, vilket har spelat en viktig roll för vår kapacitet att fortsätta med projekten närmast obehindrat på distans.

Majoriteten arbetar hemma, men vi har förstås vidtagit en mängd åtgärder på kontoren så att de som behöver vara där kan arbeta och umgås tryggt. Det måste finnas en flexibilitet för att medarbetarna ska kunna må så bra som möjligt i denna situation. Vi är noga med att påtala vikten av struktur trots att de sitter hemma: ta lunch, fikaraster morgon och eftermiddag precis som vi alltid gör, gärna med en kollega över Teams. Det sociala samspelet är viktigt. Vi anordnar digitala mötesplatser men vi förlorar de spontana mötena, den dagliga kontakten, korridorsnacket. Det är svårt att ersätta. För vissa blir det väldigt ensamt just nu, så vi försöker att hitta kreativa sätt för att öka frekvensen för digital samvaro utöver själva arbetet.
 
Tack för ett trevligt samtal!
Tack själv, det är otroligt roligt att vara här och jag ser fram emot att vara en del av Wikströms resa framöver!

2021-02-24