Utbyggnad av fossilfri värme i Gnosjö

Under hösten 2021 färdigställdes de sista etapperna av ett nästan sju
kilometer långt fjärrvärmenät i Gnosjö. Nevel och Wikström har tillsammans
planlagt och projekterat för utbyggnaden under ett års tid.

Satsningen görs av Nevel vars affärsidé sedan starten 2007 är att tillhandahålla fossilfri värme till mindre kommuner runtom i Sverige. Sedan januari 2021 ägs företaget av investeringsfonden Ardian och i dagsläget driver de knappt 20 fjärrvärmeverk från Bjuv i Skåne till Kramfors i Ångermanland. Den stora utbyggnaden i Gnosjö har även fått stöd från Naturvårdsverkets satsning Klimatklivet, ett initiativ för att öka andelen fossilfria värmeverk i landet.

Tar vara på spillvärme

I Gnosjö med sina många företag finns ett stort behov av fjärrvärme, men också möjlighet att ta vara på entreprenörsandan i kommunen, berättar Per Ander som är försäljningschef på Nevel.
– Vi arbetar hela tiden med att ta fram lösningar för att öka den cirkulära ekonomin. Det kan handla om att ta tillvara spillvärmen från företag som ligger längs kulvertnätet, eller som i ett fall då vi samarbetar med en lokal entreprenör som tar tillvara och flisar lastpallar. Tidigare transporterades fliset till Borås, nu förbränns det i vår nybyggda flispanna i Gnosjö.

Stor minskning av koldioxid

Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i Gnosjö inleddes redan 2018, då med ett fjärrvärmeverk med pelletspanna som i huvudsak försörjde de kommunala byggnaderna. Nu byggs ännu en central med flispanna och ett fjärrvärmenät på närmare sju kilometer.
– I och med utbyggnaden kommer Gnosjö i ännu högre grad kunna ställa om från biogas och naturgas till fossilfria bränslen. Vår nya flispanna möjliggör att värmeförsäljningen ökar från 3,4 GWh till 11,2, berättar Per Ander. Vi har räknat
ut att det sparar koldioxid i en mängd motsvarande 25 % av bilarna i kommunen, eller som om vi fyllde två Globen med koldioxid. Så det är en stor vinst för klimatet, men också en betydande kostnadsminskning för de företag som ansluter sig till  nätet.

Fördel med en aktör projektet igenom

Gnosjö är Nevels största utbyggnadsprojekt hittills. Wikström var involverade redan i första etappen 2018. De anlitades återigen hösten 2020 för en förstudie av den nya utbyggnaden och var även delaktiga i upphandlingen av ramavtalsentreprenörer.
Mats Axelsson har varit projektledare medan Philip Gustafsson har stått för ritning och konstruktion.
– Under våren ansvarade vi för projektering av fjärrvärmeledningarna, berättar Mats Axelsson. Bland annat för byggnation och kontroll men också med ansvar för kontakter med involverade myndigheter.

Det finns ett stort värde i att ha en och samma aktör för alltifrån förstudie tills dess att projektet är besiktigat och klart, tycker Per Ander.
– Istället för att lägga tid på att överföra information mellan olika leverantörer kan Wikström erbjuda alla de kompetenser jag behöver. Min roll underlättas ju såklart, men det blir också en personligare relation när jag enbart har kontakt med Mats och Philip. I och med att de har varit delaktiga i hela processen blir det också mycket enklare om vi ställs inför ett problem. Vi löser det tillsammans på ett konstruktivt och bra sätt.

Planer på nästa etapp

Nevel planerar för fortsatt utbyggnad av fjärrvärmenätet i Gnosjö. Det krävs ett större kulvertnät för att tillgodose ett växande behov, och i takt med att nätet växer ökar även möjligheten för fler privatkunder att ansluta sig, förutsatt att de bor längs sträckningen. Utvecklingen av fossilfri fjärrvärme och grön energiproduktion är här för att stanna.
2022-05-12
Per Ander, försäljningschef på Nevel
Mats Axelsson, Wikström AB